Gmina Skierbieszów zaprasza

Wójt Gminy Skierbieszów zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skierbieszów na lata 2017–2023”, które odbędą się w dniu 17 marca 2017r. o godzinie 16. w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie, ul. Zielona 3, 22-420 Skierbieszów.   Konsultacje poświęcone zostaną prezentacji propozycji planowanych projektów infrastrukturalnych, które gmina chce ująć w _„Lokalnym Programie…